CREATE:成像传感器校准系统

多通道LED可模拟各种光谱的标准光源(Spectra-FT)

Spectra-FT精细可调光谱积分球校准光源

出色的可编辑高分辨率光谱输出(Spectra-UT)

Spectra-UT 超可调光谱积分球校准光源

大动态范围测试和校准光源(Spectra-PT)

Spectra-PT 功率可调光谱校准光源

成像传感器量子效率和光谱响应测试(Spectra-QT)

Spectra-QT:成像传感器量子效率测试积分球光源

显示器测量设备校准光源(SSL)

SSL 固态亮度和颜色校准积分球光源